Scenarkivet /

Glänta filosofibar/Martin Heidegger

Tidskriften Glänta

Hans Ruin föreläste på temat Martin Heidegger och tänkandets uppgift.

Läs mer

Medverkande

Föreläsare

Sök