Scenarkivet /

Glänta filosofibar/Gayatri Chakravorty Spivak

Tidskriften Glänta

Mikela Lundahl föreläste på temat Gayatri Chakravorty Spivak och den andres talan.

Läs mer

Medverkande

Föreläsare

Sök