Scenarkivet /

Avstamp

Angeredsgymnasiets yrkesdansprogram

Samarbetet mellan Atalante och Angeredsgymnasiets yrkesdansprogram för modern dans inleddes 2003 när de första eleverna utexaminerades. Bara några korta veckor innan studentmössorna skulle tas på, satte eleverna fötterna i dansmattan för ett sista gymnasialt kollektivt Avstamp. Framtidens dansare på väg ut i världen, visade upp sig i sex genomarbetade stycken koreograferade av elever, lärare och gästkoreograferna Mireille Leblanc och Peter Svenzon. Kvällen inleddes med tre koreografier av avgångseleverna  Barndomsminnen av och med Jessica Lindqvist, Aniela Gruszecki, Frida Martinez, Amanda Nordenberg, Bakom stängda dörrar av och med Maria Pettersson och  L.O.S.S. med Eveline Lippay-Lind, Nina Kollbrunner. Mireille Leblanc koreograferade andraårsstudenterna i  Apati. Efter pausen dansade avgångseleverna i TIO koreograferad av Peter Svenzon (Art of Spectra).

Medverkande

Koreografi
Ljusdesign
Dans
  • Avgångselever (Aniela Gruszecki, Pauline Rydell, Amanda Nordenberg, Jessica Lindqvist, Frida Martinez, Nina Kollbrunner, Eveline Lippay-Lind, Jeanette Aronsson, Maria Pettersson, Veronica Vlasic)
  • Andraårselever (Jasmine Flyckt, Ylva Falk, Jill Spolén, Josefin Svensson, Sofie Hansson, Stephani Torp-Jensen, Elin Eliasson, Christina Seuffer, Natalia Ponce)
Produktion

Sök