Scenarkivet /

Glänta filosofibar/Edmund Husserl

Tidskriften Glänta

Marcia Sa Cavalcante Schuback föreläste på temat  Edmund Husserl och fenomenets kris.

Läs mer

Medverkande

Föreläsare

Sök