Scenarkivet /

Glänta filosofibar/Slavoj Zizek

Tidskriften Glänta

Lars Nylander föreläste på temat Slavoj Zizek, regeln och det sublima undantaget.

Läs mer

Medverkande

Föreläsare

Sök