Scenarkivet /

Dialog

Maria Mebius-Schröder / Christian Jormin

Dansen och musiken utgår från ögonblickets improvisationer sammanvävda med koreograferade och tonsatta stycken. Ett möte baserat på ömsesidig tillit och lyhördhet inför den andres impulser. Samspelet kan liknas vid en flödande ström där parallella skeenden och en mer direkt kommunikation verkar samtidigt. Maria om dansen: Min dans syftar till att uttrycka såväl ren skönhet som abstrakta bilder med fritt spelrum för åskådarens fantasi och reflektioner. Christians spel på ömsom piano och slagverk skapar en komplex klangvärld som både jag och lyssnaren kan gå in i. Stycket visades i Dans och Performancefestivalen Under my Feet.

Medverkande

Koreografi
Dans
Musiker

Sök