Scenarkivet /

-skap - in the shadow of P

Margaretha Åsberg / Pyramiderna

Fotograf: Niklas Rydén, Fotograf: Niklas Rydén

I -skap - in the shadow of P visar koreografen Margaretha Åsberg starka kvinnor i skiftande åldrar involverade i en resa i minnet, genom en karta av kvinnliga erfarenheter. Resan tar sin utgångspunkt i ett jungfruligt stadium som avbryts genom ett symboliskt drickande ur kunskapens källa vilket ger insikter om livets djup och smärta. Ur ett kvinnligt perspektiv skildras mötet med en värld av våld, övergrepp och hedersmord – protest och gemenskap!

Titeln -skap har sitt ursprung i den enkla men mystifierande ändelse som är det enda gemensamma för den mängd skiftande begrepp (ca. 44 st) som alla slutar på skap: kun-skap, gemen-skap, utanför-skap, land-skap och medborgar-skap. Begreppet skap härrör bl.a. ur ord som skapa, skapas, skapnad, skepnad, skickelse tom. öde; form och bildande. Läst så, framträder det djupt mänskliga, såväl det kollektiva som det individuella i begreppen. I verket -skap dessutom med ett utpräglat kvinnligt perspektiv på något, som språkfilosofen Jaques Derrida betonar i begreppen spridning, alstrande, klyvning och fragmentation. Just den skapande energin i det alstrande ögonblicket; fragmenten, motsatserna, själva rörelsen i glappet mellan ljus och mörker, bejakandet och förnekelsen, hävdandet och den påtvingade underkastelsen –  så närvarande i vårt kvinno-skap, säger Margaretha Åsberg om sitt verk.

Läs mer

Medverkande

Idé
Koreografi
Dans
Musik
Scenbild
Kostym
Ljusdesign
Koreografiassistent
Producent
Produktion
  • Dansprojekt Pyramiderna

Sök